Energia minieòlica

 


 L’energia eòlica es l'energia generada pel vent, que utilitza l'energia cinètica d'aquest per a transformar-la amb electricitat.

 

A Reilec fem el disseny i la instal·lació de mini-aerogeneradors, compresos entre els rangs de potències que van des dels 250W fins al 7500W, podent-se combinar per a poder obtenir qualsevol potencia i per a tot tipus d’activitat que es vulgui portar a terme.

  Disposem de quatre instal·lacions tipus:

  • Aïllada
  • Híbrida
  • Connexió a la xarxa
  • Bombament d'aigua

 

Minieòlica aïllada

 Es  un  tipus  d’instal·lació  per a  llocs  aïllats  on  connectar-se a la xarxa resulta molt costos, el ventall  de  possibilitats  d’aquest  tipus  d’instal·lació es  molt  ampli i va des de produir energia per a bombetes i electrodomèstics fins al bombament d’aigua.

 

Minieòlica híbrida o combinada

 Es una instal·lació aïllada combinada  amb panells solars fotovoltaics, aquesta combinació ens permet aconseguir energia simultaniàniament o d'una de les dues fonts per separat. Ja que, normalment, quan bufa el vent no fa sol; i duran la nit en absènsia de sol  l’aerogenerador ens permet produir energia i emmagatzemar-la a les bateries per a utilitzar-la posteriorment quan ens faci falta.

 

 

Minieòlica de connexió a la xarxa elèctrica

   Aquest tipus d’instal·lació es fonamenta amb la instal·lació de mini-eòlica per a la generació d’energia elèctrica per a la seva posterior venta a la companyia elèctrica. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Solar fotovoltaica, panells solars, geotermia, biomassa, terra radiant, calefacció, energia eòlica, electricitat, automatismes, manteniment.
Energies renovables i alternatives Reus - Tarragona

Certificacions:

REITE: Registre d'empreses instaladores/mantenidores d'instal·lacions tèrmiques en edificis

 

REIE: Empresa instal·ladora d'electricitat categoria especialista

 

Formem part de: 

Col·laboradors:

Versión para imprimir | Mapa del sitio

REILEC

Oficina Central

C/ Manuel Hugué, 5

43205 Reus (Tarragona)

Tel: 977 114 080

info@reilec.com


Magatzem carrer Partida Boverals s/n

12500 Vinaròs (Castellò)


Renovables a Reus i Tarragona, energies alternatives, solar fotovoltaica, solar tèrmica, autoconsum elèctric,mini-eòlica, biomassa, manteniments, automatismes, electricitat, geotèrmia, aerotèrmia.

La teva Empresa de Renovables a Reus i Tarragona


Llamar

E-mail

Cómo llegar