Solucions energètiques en energies renovables des de 2014
Solucions energètiques en energies renovables des de 2014

Energia minieòlica

 


 L’energia eòlica es l'energia generada pel vent, que utilitza l'energia cinètica d'aquest per a transformar-la amb electricitat.

 

A Reilec fem el disseny i la instal·lació de mini-aerogeneradors, compresos entre els rangs de potències que van des dels 250W fins al 7500W, podent-se combinar per a poder obtenir qualsevol potencia i per a tot tipus d’activitat que es vulgui portar a terme.

  Disposem de quatre instal·lacions tipus:

  • Aïllada
  • Híbrida
  • Connexió a la xarxa
  • Bombament d'aigua

 

Minieòlica aïllada

 Es  un  tipus  d’instal·lació  per a  llocs  aïllats  on  connectar-se a la xarxa resulta molt costos, el ventall  de  possibilitats  d’aquest  tipus  d’instal·lació es  molt  ampli i va des de produir energia per a bombetes i electrodomèstics fins al bombament d’aigua.

 

Minieòlica híbrida o combinada

 Es una instal·lació aïllada combinada  amb panells solars fotovoltaics, aquesta combinació ens permet aconseguir energia simultaniàniament o d'una de les dues fonts per separat. Ja que, normalment, quan bufa el vent no fa sol; i duran la nit en absènsia de sol  l’aerogenerador ens permet produir energia i emmagatzemar-la a les bateries per a utilitzar-la posteriorment quan ens faci falta.

 

 

Minieòlica de connexió a la xarxa elèctrica

   Aquest tipus d’instal·lació es fonamenta amb la instal·lació de mini-eòlica per a la generació d’energia elèctrica per a la seva posterior venta a la companyia elèctrica. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Solar fotovoltaica, panells solars, geotermia, biomassa, terra radiant, calefacció, energia eòlica, electricitat, automatismes, manteniment.
Energies renovables i alternatives Reus - Tarragona

Certificacions:

REITE: Registre d'empreses instaladores/mantenidores d'instal·lacions tèrmiques en edificis

 

REIE: Empresa instal·ladora d'electricitat categoria especialista

 

Formem part de: 

Col·laboradors:

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio

REILEC

Oficina Central

C/ Manuel Hugué, 5

43205 Reus (Tarragona)

Tel: 977 114 080

info@reilec.com


Magatzem carrer Partida Boverals s/n

12500 Vinaròs (Castellò)


Renovables a Reus i Tarragona, energies alternatives, solar fotovoltaica, solar tèrmica, autoconsum elèctric,mini-eòlica, biomassa, manteniments, automatismes, electricitat, geotèrmia, aerotèrmia.

La teva Empresa de Renovables a Reus i Tarragona


Llamar

E-mail

Cómo llegar